Helios Du Duche De Diane
Persian Black Chincilla
°16/07/2012


Mother: De la Folies Golden Juliana

Father: Chaka-Khan Du Duche De Diane